ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in voege en zijn de enige van toepassing op al onze contractuele relaties. Enkel de derogaties die wij uitdrukkelijk hebben toegekend zullen aanvaard worden.

Elke bestelling van een product op de site betekent dat U met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. 

1. VOORSTELLING EN ACTIVITEIT 

1.1. Mevrouw D’hont, oefent een activiteit als natuurlijke persoon uit, onder de handelsbenaming “B-Beauty“, in de verkoop van dameskleding en toebehoren (hiernagenoemd „de Verkoper“). 

Zij is ingeschreven onder het nummer 664.778.117 aan de KBO en onder et nummer BE0664.778.117  bij de BTW. De onderneming is gevestigd en heeft haar maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pepingensesteenweg, 148. 

1.2. De verkoper is bereikbaar 7d/7, 24u op 24u op het adres e-mail: info@b-beauty.be. 

1.3. Voor de toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden, bedoelen wij met: 

 • Product of Goederen: het product dat verkocht wordt op de website van B-Beauty
 • WebSite : www.b-beauty.be
 • De koper: iedere persoon ouder dan 18 jaar dat producten via onze site bestelt
 • De verbruiker: iedere persoon die onze producten bestelt die niet bestemt zijn voor zijn eigen  commerciële, industrieel of liberaal activiteit 
 • De bezoeker: de persoon die zich op de site aansluit en deze raadpleegt
 • De ontvanger: de persoon aangeduid door de Koper om het product te ontvangen. 

2. BESTELLEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de relaties tussen B-Beauty en zijn Kopers, professionele of niet, die goederen bestellen ofwel: 

 • via de website; 
 • in de zetel van de onderneming; 
 • ten gevolge van een aankoop die buiten de onderneming werd afgesloten.

Op de website 

U kunt uw aankopen op de site 7d/7, 24u/24u doen. 

De voornaamste stappen van de bestelling zijn de volgenden: 

2.1. De inschrijving 

Bij de eerste bestelling, moet de Koper zijn account creëren. Daarvoor moet hij op de tab „Account aanmaken” klikken en de nodige stappen volgen voor het aanmaken van zijn account. Eens dat zijn account actief is, zal de Koper de Producten van zijn keuze kunnen bestellen door het hierna beschreven bestellingproces te volgen. Voor de toekomstige bestellingen, zal de Koper zich nog slechts   op de tab “zich registreren„ moeten klikken om te kunnen bestellen. De koper verbindt zich ertoe om ons zijn exacte gegevens te bezorgen bij de oprichting van deze rekening. Hij verbindt zich er eveneens toe om zijn gegevens bij te werken in geval van wijziging (verhuizing,…). 

2.2. Bestellen

De Koper selecteert de gewenste Producten om ze in zijn „winkelwagen“ te plaatsen. Eens de inhoud van zijn winkelwagen definitief is, zal de Koper enkel nog op de tab „ bestellen“ moeten klikken. De Koper zal vervolgens de leveringswijze (zie artikel 6 LEVERING) moeten kiezen en het leveringsadres en het facturatieadres meedelen en op de tab „volgende“ klikken.

Hij zal tenslotte een beveiligde betalingswijze moeten kiezen voor zijn bestelling volgens de modaliteiten voorzien op de website. De Koper beschikt over de mogelijkheid om zijn bestelling via de tab “vorige“ te wijzigen, en dit tot de betaling. 

Een overzicht van de bestelling wordt aan de Koper voorgelegd, die de bestelde producten, met de belangrijkste kenmerken, prijs van de goederen, de betalingswijze, het facturatieadres, de wijze en het eventuele leveringsadres, de leveringskosten en de levertijden (approximatief –zie artikel 7 LEVERTIJDEN) herneemt.

De Koper zal uiteindelijk de algemene verkoopsvoorwaarden moeten aanvaarden, waarvan hij voorafgaand kennis zal genomen hebben, en zijn bestelling bevestigen door op „Bestelbevestiging“ te klikken. 

Wij raden U aan Uw bestelling te controleren alvorens deze te bevestigen (de maat, de kleur, en de prijs) om eventuele fouten ervan te verbeteren, aangezien door op de „Bestelbevestiging“ te klikken de Koper zich verplicht deze te betalen. 

Eens de betaling uitgevoerd is, wordt de bestelling bevestigd en een bestelnummer wordt hem toegekend. Een bestelbevestiging wordt u via mail verzonden naar het adres dat bij de oprichting van uw account werd meegedeeld. Een „papieren“ bevestiging wordt U eveneens bezorgd bij de levering van het product. 

De bevestiging van de bestelling door de klant impliceert het akkoord van de klant, zonder voorbehoud, van de laatste versie van de algemene verkoopsvoorwaarden. De koper heeft de verantwoordelijkheid om de algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen voor elke bestelling.

Andere bestelwijze

Een bestelbon is beschikbaar op de website, deze kan door de Koper ingevuld worden en voor akkoord aan de Verkoper per post of per e-mail overgemaakt worden. De partijen zullen bovengenoemde bestelbon ondertekenen.

Deze bestelbon zal met name de bestelde Producten, zijn belangrijkste kenmerken, de prijs van de goederen, de betalingswijze, het facturatieadres, de manier en het eventuele leveringsadres, de leveringskosten en de levertijden vermelden (indicatief –zie artikel 7 LEVERTIJDEN). 

Een bestelbevestiging wordt u via mail verzonden naar het adres dat bij de oprichting van uw account werd meegedeeld. Een „papieren“ bevestiging wordt U eveneens bezorgd bij de levering van het product.

3. PRIJS

De vermelde prijzen van de producten zijn inclusief BTW, behalve de leveringskosten, zonder korting en inclusief BTW.

4. BETALING 

De aanvaarde betalingswijzen zijn Bancontact, Visa, Mastercard. In geval van aankoop via bestelbon, zijn de Producten alleen betaalbaar per bankoverschrijving.

4.1. Voor de online bestellingen, is de Koper verplicht om bij de bestelling, voorafgaande de levering, het geheel van de prijs en leveringskosten te betalen volgens een beveiligde betalingswijze beschikbaar op de site (zie artikel 5 BEVEILIGDE BETALINGEN). 

Voor de aankopen via bestelbon, moet de betaling bij ontvangst van de bestelbevestiging aan de Koper gedaan worden, vóór de levering van de Producten.

4.2. In geval van aankoop binnen of buiten de onderneming, is de Koper verplicht om bij de bestelling, het geheel van de prijs volgens een van de mogelijke betalingswijzen te betalen. 

De betaling van de bestellingen moet in één keer gedaan worden, een betaling die voor verschillende bestellingen is niet aanvaard worden.

5. BEVEILIGDE BETALINGSWIJZEN

Het coderingssysteem die door B-Beauty wordt gebruikt, is het procedé: XX. Deze codering waarborgt de betrouwbaarheid en de vertrouwelijkheid van de uitwisseling en transacties door op het moment van hun ingave, alle bankgegevens van de Koper te coderen, die aldus onmiddellijk worden toegezonden naar de Bank van de Verkoper via een beveiligde aansluiting, zonder door de site van B-Beauty te gaan. 

Daardoor zal elke verdachte of bedrieglijke bestelling geblokkeerd kunnen worden, gedurende de nodige tijd noodzakelijk voor het onderzoek van zijn geloofwaardigheid. In dat geval, zal een mail gestuurd worden naar de Koper om hem in te inlichten, over deze actie. De bestelling zal gedurende het onderzoek, en/of tot ontvangst van een bewijs van identiteit geblokkeerd blijven.

6. LEVERING 

De bestelling zal pas geleverd worden aan de klant, na receptie van de complete betaling. 

De leveringen worden alleen in België uitgevoerd via Bpost dat 3 leveringsmethodes voorsteld : 

 • Op het adres van de bestemmeling
 • In een afhaalpunt gekozen door de Koper
 • In een pakjesautomaat van uw keuze

Belangrijk : Gelieve goed na te kijken dat uw adres correct en volledig is bij de bevestiging van uw bestelling. Als u voor een levering aan huis kiest ervoor zorgen dat u goed het huisnummer, busnummer vermeld,  alsook de naam zetten die op de brievenbus genoteerd is. Als de bestelling ons terug komt door “ adres onvolledig”, zullen de leveringskosten ten uwe laste zijn en onmiddellijk afgetrokken worden van het totale bedrag van uw bestelling bij de terugbetaling.

7. LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijn die op de bevestiging van uw bestelling is genoteerd is altijd indicatief en kan verschillen volgens de leveringsmethode die u hebt gekozen. De verkoper zal alles doen om de leveringstermijn te respecteren, maar als de leveringstermijn niet kan worden nageleverd leidt dit niet tot de de opzegging van de bestelling. Geen enkele vergoeding kan geëist worden aan de verkoper onder voorbehoud van wat hieronder vermeld is.

Volgen van uw pakje 

Na het verzenden van uw pakje, zal u een e-mail ontvangen voor de opvolging van uw pakje met een eigen volgnummer. U kan met uw  volgnummer uw pakje volgen op de website van B-post.

8. LEVERINGSKOSTEN 

De leveringskosten zijn vast en komen aan ; voor elke bestelling van minder dan 50,00 EURO zijn de leveringskosten van 4,95 EURO; voor elke bestelling tussen 50 EURO en 100 EURO zijn de leveringskosten van 3,95 EUR en de bestellingen boven 100,00 EUR worden gratis geleverd. 

9. HERROEPINGSRECHT 

 
Binnen de 14 kalenderdagen vanaf de volgende dag na de levering van het Product, heeft de Koper die een product voor niet-professionele doeleinden bestelt het recht om aan de Verkoper mee te delen dat hij de aankoop opgeeft, en dit zonder enige rechtvaardiging. 

In geval van gebruik van dit herroepingsrecht, moet de Koper ons, uiterlijk binnen de veertien dagen na het uitoefenen van zijn herroepingsrecht, op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid, de bestelde Producten, intact, in zijn originele staat en in hun oorspronkelijke verpakking met al hun eventuele toebehoren, het geheel vergezeld van het bestelnummer terugsturen.

De terugzendingskosten zijn dus ten laste van de Koper. 

Wij verbinden ons ertoe om aan de Koper de bedragen terug te betalen die hij voor de aankoop van de Producten heeft betaald waarvoor hij naar behoren zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, en dit zonder aanvullende kosten voor hem (buiten de teugzendingskosten), in de 3 werkdagen van de ontvangst van het product of het bewijs van de verzending hiervan. 

Het uitoefenen van het herroepingsrecht moet via de rubriek „Mijn account /Mijn bestellingen/Herroeping“ aangevraagd worden. Een bericht van ontvangst zal aan de Koper via e-mail (mailadres dat hij bij de oprichting van zijn account heeft meegedeeld ) gestuurd worden. 

10. KLACHT

10.1 Elke klacht in verband met de levering, de overeenstemming van het product of een duidelijke fout zal uitsluitend moeten worden verstuurd per e-mail naar het adres van de verkoper : customerservice@b-beauty.be, ten laatste 48u na levering. 

In gebreke, zal geen enkel bezwaar meer tegen de Verkoper aangevoerd kunnen worden, ten gevolge van de levering, van de overeenstemming van het Product of duidelijke fouten. 

10.2 Als een product niet aan de verwachtingen van de koper voldoet (maat, enz.) mag de koper tijdens de 3 dagen vanaf de levering, een ruil aanvragen door een e-mail te sturen naar : customerservice@b-beauty.be.

De kosten van de terugzending van het product zijn helemaal ten laste van de koper zoals de nieuwe leveringskosten dat zullen moeten betaald worden alvorens de verzending zal plaats hebben..


11. RETOUR EN TERUGBETALING

Om een retour uit te voeren moeten jullie gaan op “Mijn account/Mijn bestellingen/Een retour aanvragen “ binnen de 14 dagen na levering. 

Bij elke levering zal zich een retourdocument bevinden alsook een klever om op de colli te plakken.

De terugzendingskosten van een product, zijn helemaal ten koste van de koper.

11.1. Voorwaarden voor de terugkeer

Het product zal moeten worden teruggekeerd in de originele staat. Dit wil zeggen in nieuwe staat met de etiquette met de referentie en nog in de verpakking van oorsprong met al hun eventuele accessoires. Het geheel met een retour bon al op voorhand ingevuld. De retour bon zal natuurlijk ook op het pakje gekleefd worden dat terug naar de verkoper wordt gestuurd.

11.2 Behandelingstermijn 

De behandelingstermijn van een retour varieert tussen 3 en 10 dagen. De Koper zal verwittigd worden per mail over de behandeling van zijn retour, hij kan natuurlijk de behandeling opvolgen via het nummer dat staat op het ontvangstbewijs dat hij heeft ontvangen bij het afzetten van het pakje.
 
11.3. Vergoeding
 

De vergoeding wordt via dezelfde betalingsmethode terugbetaald aan de koper dat hij gekozen had bij het betalen van zijn bestelling. Indien de terugbetaling een bestelling gebeurde met een kortingsbon of een promo code, zal deze in proprata in mindering gebracht worden van het terug te betalen bedrag.De retourkosten zijn ten laste van de Koper.

12. ANNULATIE 

Als het moest blijken dat het Product niet meer beschikbaar is, omwille van verschillende redenen, reserveren wij ons het recht om elke bestelling te annuleren betreffende het niet beschikbare Product. Het niet beschikbaarheid van het product zal u onmiddellijk per mail worden vermeld. De terugbetaling van het product zal worden terugbetaald binnen de 15 dagen. 

Geen enkele vergoeding kan geëist worden aan de Verkoper ten gevolge van deze annulatie.

13. ONTBINDING

In geval van niet-uitvoering van een van de partijen, en ongeacht artikel 1184 van het Burgerlijke wetboek, kan de andere partij, na aanmaning die gedurende vijftien dagen zonder antwoord is gebleven, het contract door middel van een schadevergoeding oplossen. De schadevergoeding zal 10% van de totale prijs van de bestelde goederen, btw inbegrepen, niet kunnen overschrijden. 

Deze clausule is niet van toepassing in geval van overmacht zoals in artikel 15 wordt bepaald, genotificeerd door de partij die erop beroept voert per aangetekende brief binnen de acht dagen van de het gebeuren.

14. GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID 

De garantie van de verbruiksgoederen is van toepassing op de voorgestelde Producten. 

Van deze garantie wordt uitgesloten: de schade van elke natuur die voortvloeien uit een foutief gebruik van het Product of vanwege een wijziging van het product aangebracht door de fabrikant en/of de verbruiker.

Onze verantwoordelijkheid zal niet ingeroepen kunnen worden voor eenvoudige fouten of weglatingen, die ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen, bij het uitvoeren van uw bestelling, voorkomt. 

De aanwezige illustraties en foto's op de website worden ter informatie geleverd en hebben geen enkele contractuele waarde. De Koper zal zich op een tegenstrijdigheid tussen het geleverde Producten en het Product op de foto beschikbare op de website niet kunnen beroepen.

Indien wij aansprakelijk zijn, zal deze worden beperkt tot het bedrag van de bestelling, tenzij opzettelijke wangedrag van de Verkoper. 


15. OVERMACHT

De achterstand van de leveranciers, het faillissement van deze, brand, stakingen… zijn gevallen van overmacht wanneer deze als gevolg hebben de uitvoering van het contract onmogelijk te maken of uit te stellen. De Verkoper licht zo spoedig mogelijk de Koper in geval van overmacht. Het zal aan de Verkoper voldoen om de overmacht in te roepen; aldus zal de Verkoper noch de onvoorspelbaarheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract kan verantwoorden. 

De eventuele overeengekomen levertijd zal in geval van overmacht verlengd kunnen worden. De verlenging zal gelijk zijn aan de periode waarin het geval van overmacht heeft geduurd.

Als deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de voorziene modaliteiten onmogelijk maakt, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het contract zonder verplichting noch verantwoordelijkheid van de Verkoper te ontbinden. 

 

16. BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

Gezien het specifiek karakter van Internet, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van tijdelijk onbeschikbaarheid van de website. 

Bovendien kunnen wij ertoe aangezet worden om updates, verrichtingen van onderhoudswerkzaamheden, uit te voeren die een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website kunnen veroorzaken. Wij zullen alles in het werk stellen om het aantal en de duur van deze verrichtingen te beperken.

17. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

B-Beauty, ingeschreven aan de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer  BE0664.778.117, die de website www.b-beauty.be beheert en uitbuit is 24u op 24u bereikbaar via mail op: privacy@b-beauty.be.
De gegevens die door de Klant bij de oprichting van zijn account worden verstrekt, zullen door de Verkoper, en/of zijn partners, enkel in verband met het beheer van de bestelling alsmede voor het beheer van de contractuele relaties, behandeld worden. Door een account aan te maken, staat de Koper aan deze raadpleging, gebruik en/of behandeling toe. De Verkoper, en/of zijn partners, verbinden zich ertoe om de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die van kracht zijn in België te eerbiedigen. De persoonsgegevens dat de Verkoper verzamelen zijn gebonden aan de Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De wettekst kan op de website http://www.privacycommission.be/nl geraadpleegd worden. 

18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De foto's, illustraties, de tekens, de logo's, evenals de beschrijvingen en de productfiches, of om het even welke andere inhoud die op de website voorkomen, worden door intellectuele eigendomsrechten beschermd.
Elke reproductie of vertegenwoordiging, geheel of gedeeltelijk van de website of een element ervan op enige drager of op enig welke wijze zijn verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt het delict van valsmunterij (namaak) en onderhevig aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. 

19. ONGELDIGHEID VAN EEN CLAUSULE 

Indien voor eender welke reden een van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig blijkt te zijn, kan dit geen invloed hebben op deze, en kan geen afbreuk doen aan de geldigheid, rechtmatigheid van de andere voorwaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De ongeldige of nietige clausule zal dan door de beschikking zo dichtbij mogelijk vervangen worden. 


20. BIJWERKING EN AANPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. Elke wijziging zal duidelijk op de website gemeld worden.

De Koper verbindt zich ertoe om de laatste geldende Algemene Verkoopsvoorwaarden te raadplegen vóór elke bestelling. 

21. BEVOEGDE RECHTSPRAAK 

Elk geschil wordt beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement van Brussel (waarvan de Vrederechter van het eerste kanton van Brussel) bevoegd.